Một số hình ảnh ký túc xá

Video hoạt động

Liên kết website

Thông tin liên hệ

Ban quản trị: Cổng thông tin Ký túc xá sinh viên, trường Đạo học Sao Đỏ
Phòng 101-105, Nhà D2, Trường Đại học Sao Đỏ
Địa chỉ: Số 24, Phố Thái Học 2 - Phường Sao Đỏ - Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: (0220) 3587213 - Fax: (0220) 3882921
Website: http://kytucxa.saodo.edu.vn. 
E-mail: kytucxa@saodo.edu.vn;

 

Các tin khác