Một số hình ảnh ký túc xá

Video hoạt động

Liên kết website

03 đảng viên, thanh niên Trường Đại học Sao Đỏ được Tỉnh đoàn Hải Dương tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương 40 Đảng viên trẻ tiêu biểu và 40 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Tỉnh. Đây là những tấm gương sáng, tiêu biểu cho hình ảnh, nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện của thanh niên Hải Dương trong thời kỳ mới.


Sinh viên Vũ Trung Kiên nhận Bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
tỉnh Hải Dương năm 2020

          Trường Đại học Sao Đỏ 02 đại biểu được tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" tỉnh Hải Dương là sinh viên Vũ Trung Kiên - Lớp DK7 - KTĐK&TĐH; sinh viên Nguyễn Văn Vĩ - Lớp DK8 - D1. Và 01 đại biểu được tuyên dương là "Đảng viên trẻ tiêu biểu" tỉnh Hải Dương là đồng chí Lê Thị Huyền, Ủy viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ. Đây là những đại biểu tiêu biểu ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác, bằng ý chí quyết tâm, nghị lực, trí tuệ, sức trẻ và sức sáng tạo của mình đã vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập và công tác, góp phần cùng nhau khắc họa nên bức tranh về một thế hệ thanh niên Trường Đại học Sao Đỏ tràn đầy lửa nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và ý chí sắt son góp sức trẻ dựng xây Tổ quốc.


Đồng chí Lê Thị Huyền - "Đảng viên trẻ tiêu biểu" tỉnh Hải Dương

03 đảng viên, thanh niên Trường Đại học Sao Đỏ được Tỉnh đoàn Hải Dương
tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020

          Thành tích này đã khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, lối sống đẹp trong thanh niên, sinh viên nhà trường, góp phần lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội.

 

Các tin khác