Một số hình ảnh ký túc xá

Video hoạt động

Liên kết website

Thông báo v/v thực hiện miễn, giảm học phí Đại học liên thông khóa 10 học kỳ I năm học 2019-2020

Chi tiết xem tại: http://daotao.saodo.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=351

 

Các tin khác