Một số hình ảnh ký túc xá

Video hoạt động

Liên kết website

Trường Đại học Sao Đỏ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ và xuất bản tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ năm học 2016-2017

Tại hội nghị, phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế đã Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Khoa học công nghệ (KHCN) và xuất bản tạp chí năm học 2015-2016. Trong năm qua, các đơn vị phòng, khoa đã nỗ lực hết mình thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

Trong công tác tổ chức triển khai đề tài NCKH: Đã hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp Bộ, công nhận 45 đề tài NCKH cấp cơ sở trong đó có 23 đề tài của sinh viên. Tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ 9 nhà trường có 01 giải pháp đạt giải Ba và 02 giải pháp đạt Khuyến khích; ...

Nhóm sinh viên khoa Du lịch &Ngoại ngữ (ảnh trái) và nhóm sinh viên khoa Điện (ảnh phải) bảo vệ đề tài cấp cơ sở năm học 2015-2016

Khoa Ô tô (ảnh trái) và khoa Điện tử-Tin học (ảnh phải) tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2015-2016

Khoa Cơ khí (ảnh trái) và khoa Điện (ảnh phải) tổ chức Seminar bộ môn năm học 2015-2016

Trong công tác tổ chức hội nghị, hội thảo: năm qua toàn trường đã tổ chức 01 hội thảo cấp trường; 12 hội thảo cấp khoa; 43 Seminar cấp bộ môn.
Trong Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: kết quả toàn trường có tổng số 98 sáng kiến được công nhận, số lượng cán bộ viên chức có tham gia viết sáng kiến là 177  người.
Tại các Hội thi sáng tạo trong sinh viên: Cuộc thi sáng tạo robot nhà trường đã tổ chức cho 06 đội tuyển thiết kế, chế tạo, luyện tập và tham gia vòng loại khu vực phí Bắc, kết thúc vòng loại có 4 đội tuyển lọt vào vòng chung kết toàn quốc; 01 đội tuyển lọt vào vòng 1/16; Có 21 nhóm sinh viên ở 8 khoa đăng ký với 21 công trình tham gia Hội thi “Sáng tạo khoa học công nghệ” sinh viên lần thứ I. Các công trình tham gia Hội thi khá đa dạng, giàu tính sáng tạo của sinh viên. Hầu hết các công trình đều có tính ứng dụng thực tế cao và đảm bảo các tiêu chí của Ban tổ chức đặt ra.

Sản phẩm khoa học của sinh viên  tại Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ sinh viên lần thứ nhất năm 2016

Trong Công tác xuất bản tạp chí NCKH: Trong năm, tạp chí Nghiên cứu khoa Đại học Sao Đỏ đã xuất bản được 04 số (01 số/quý) với 28 bài báo khoa học, các bài báo có hàm lượng khoa học cao.
      Kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học của trường Đại học Sao Đỏ đã có ý nghĩa rất to lớn. Đối với giảng viên, thực hiện nghiên cứu khoa học sẽ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đưa kết quả nghiên cứu vào giảng dạy, đối với sinh viên sẽ phát triển tối ưu tư duy sáng tạo, phát triển tính độc lập trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, phát triển những kỹ năng, kỹ xảo  của sinh viên trong quá trình tiếp nhận tri thức, từ đó sử dụng chúng vào giải quyết một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
      Tại hội nghị triển khai tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ và xuất bản tạp chí năm học 2016-2017, Nhà trường đã đặt mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có năng lực giỏi, sáng tạo trong công việc được giao; trang bị cho sinh viên vốn tri thức tốt, giỏi tay nghề, có kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học đáp ứng được nhu cầu của xã hội sau khi ra trường, cụ thể: Hoàn thành 3 đề tài NCKH cấp Bộ; Tổ chức triển khai, thực hiện từ 2-4 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và tỉnh; Phối hợp với viện nghiên cứu, công ty về công nghệ tổ chức triển khai 1÷2 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia; Hoàn thành từ 35 - 40 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, trong đó có 15÷20 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

NGƯT.TS Vũ Quang Thập – Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ và xuất bản tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ năm học 2016-2017.

       Tổ chức 1-2 hội thảo khoa học cấp Trường, từ 10÷20 hội thảo khoa học cấp Khoa và tổ chức Seminar 1 lần/tháng/1 Bộ môn; Tổ chức Hội thi “Sáng tạo khoa học công nghệ” sinh viên lần thứ II; Mỗi khoa có từ 3÷5 công trình khoa học của sinh viên tham gia; Lựa chọn từ 3÷5 công trình tham gia hội thi sáng tạo sinh viên, có ít nhất 01 công trình đạt giải Ba; Có từ 1÷2 đội tuyển Robocon lọt vào vòng chung kết toàn quốc và lọt vào vòng 1/8; Mỗi khoa có 2 bài báo được đăng trên tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ/quý. Xuất bản tạp chí Nghiên cứu khoa học-Đại học Sao Đỏ 01 số/quý đảm bảo đúng hạn.
     Để hoàn thành tốt các mục tiêu trên, NGƯT.TS Vũ Quang Thập – Phó Hiệu trưởng, đề nghị các phòng, khoa tích cực triển khai nhiệm vụ, bằng các biện pháp thiết thực, phù hợp để đạt kết quả tốt nhất. Đồng chí nhấn mạnh trong công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, cần tích cực chủ động trong việc lựa chọn những đề tài nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tham gia viết bài báo cho tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ và chuẩn bị tốt nội dung các Hội thảo khoa học cấp khoa, seminar cấp bộ môn… Đối với sinh viên, cần phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua học tập, sáng tạo tiến quân vào khoa học công nghệ.
      Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ và Xuất bản tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ năm học 2016-2017 sẽ là những định hướng quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ khoa học công nghệ và xuất bản tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ năm học mới.

Tác giả bài viết: Thanh Lan

 

Các tin khác