Một số hình ảnh ký túc xá

Video hoạt động

Liên kết website

Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, nội trú, vay vốn tín dụng cho sinh viên học kỳ II năm học 2019-2020

Chi tiết xem tại: http://daotao.saodo.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=352

 

Các tin khác